Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

 

Yleistä:

Töölön osasto toimii pääsääntöisesti kahdessa jakelun lähtötoimipaikassa, mikä takaa valmiuden tehdä nopeita päätöksiä tarvittaessa. Paikalliset erimielisyydet saadaan yleensä järjestettyä omien hyvien luottamusmiesten avulla. Suuremmat riidat taas ratkotaan yhdessä pääluottamusmiehen kanssa.

 

Kokoustoiminta:

Osaston puheenjohtaja ja toimikunta valitaa maaliskuun 24. päivänä pidettävässä vuosikokouksessa. Toimikunta pitää järjestäytymiskokouksensa huhtikuun alussa. Koska osaston jäsenet toimivat pienellä aluella, voi toimikunta kokoontua tarvittaessa lyhyelläkin varoitusajalla. Muuten toimikunta tulee kokoontumaan noin kahden kuukauden välein.

 

Tiedotustoiminta ja koulutus:

Osaston tiedotus hoidetaan työpaikkojen ilmoitustauluilla ja suullisesti tarpeen vaatiessa, sekä osaston kotisivuilla.
Osastolla on suljettu Facebook-ryhmä, johon halukkaat jäsenet voivat liittyä.
Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti PAU:n kautta. Tiedot kursseista löytyvät PAU:n kotivisuilta ja tarvittaessa toimikunnan jäseniltä.

 

Jäsenhankinta:

Jäsenhankintaa jatketaan toimipaikoissa aktiivisesti kertomalla uusille työntekijöille liiton palveluista ja siihen kuulumisen eduista, sekä osaston omasta toiminnasta.

 

Virkistys- ja harrastustoiminta:

Keväällä järjestämme vapaamuotoisen jäsentapaamisen. Syksyllä temme taas matkan johonkin eurooppalaiseen kulttuurikaupunkiin.