Toimintakertomus vuodelta 2016

 

YLEISTÄ

Uusi tuloillaan oleva postilaki varjosti Postin toimintaa. Vuoden aikana alkoi varmistua hallituksen tavoitteet. Postin johto oli osin tyytyväinen  lakiehdotukseen. Hallituksen mukaan postia jaettaisiin tulevaisuudessa kolmesti viikossa, jos alueella on sanomalehtien varhaisjakelu ja viidesti viikossa, jos varhaisjakelua ei ole. Jotta tämä onnistuisi, hallitus ehdottaa, että kirjeen kulkunopeutta hidastettaisiin vuorokaudesta viikoksi. PAU on huolissaan siitä, että tämä tarkoittaa uusia YT -neuvotteluja, koska todennäköisesti Posti osa-aikaistaa jakelua saadakseen paremman hyödyn uudesta laista. Siitä miten viisipäiväinen jakelu saataisiin maaseudulle, ei hallitus ole vielä kertonut. Jos kirjeen kulkunopeutta hidastetaan viikkoon, ei postia tarvitsisi jakaa kuin kaksi-kolme kertaa viikossa riippumatta siitä, onko alueella varhaisjakelua.

Maaseudun jakelu on tarkoitus liittää hallituksen esittämään liikennekaareen. Postin olisi pakko kilpailuttaa syrjäseutujen jakelu ja antaa se alimman tarjouksen tehneelle. Tämä on todettu kalliiksi ja hankalaksi toteuttaa.

Lakiesityksen mukaan postinjakeluun ei vastaisuudessa tarvitsisi enää toimilupaa, vaan kuka tahansa voisi perustaa yrityksen. Samalla Postin olisi luovutettava kaikki tarvittavat osoitetiedot puoli-ilmaiseksi. PAU on todennut, että tämä vaarantaa ihmisten tietosuojan, kun osoitteita ei voisi enää salata. 

Lopputalvesta käytiin perusjakelun YT:t. Vähennystarve oli 630 henkilötyövuotta (499 toteutui). PKS-alueelta vähennettiin 136 henkilöä, joista irtisanomisia 13. Eli halukkaita löytyi Uuteen polkuun runsaasti. Myös muita ratkaisuja löydettiin. Osa-aikaistuksia oli 45.

Postimäärät jatkoivat laskemistaan. Silti reitin jakaminen työajan puitteissa oli hankalaa, ellei mahdotonta. Syksyn työtaistelun jälkeen Postilla oli lupa käyttää vuokratyövoimaa. SOLilaiset, extrat ja määräaikaiset häärivät vakinaisen väen seassa parhaansa yrittäen, että postit tulisivat jaetuksi. Tosin moni vuokratyöläinen ei saanut, syystä tai toisesta, kovin pitkää pestiä. Lopulta jakelun ongelmien kestäessä Postille määrättiin loppuvuodesta 100 000€ uhkasakko, jos postit eivät ala kulkea lain määrämässä ajassa.

Keväällä päästiin nauttimaan uudesta jakelumenetelmästä, kun Postin johto keksi, että postia voi jakaa kahdesta kimpusta. Kaikki postinkantajat pakotettiin ottamaan käyttöön uusi ergolaukku. Postit tuli jakaa niin, että sekalainen posti kasattiin itse abc -hyllyyn. Osa pienistä kirjeistä tuli lajittelukeskuksesta jakelujärjestyksessä reiteittäin. Kaikki pakotettiin käyttämään uutta laukkua. Säästöjä ei kuitenkaan syntynyt, sillä pikkukirjeiden kasaamatta jättäminen ei nopeuttanut työtä montaakaan minuuttia päivässä. Sen sijaan kahden nipun selaaminen rapuissa hidasti jakelua kymmeniä minuutteja per reitti. Lisäksi ns. suorat reittikimput sisälsivät virheitä mm. määräaikaisia osoitteenmuutoksia, jotka piti rapussa ottaa pois jaettavasta postista. Systeemistä luovuttiinkin varsin nopeasti postinjakajien toimesta.

Seuraava keksintö jakelun kuntoon saattamiseksi oli luopuminen vuosituhannen vaihteessa tulleesta ABC -menetelmästä. Käyttöön otettiin ”uusi” sylizip. Periaatteessa sylizip on sama vanha sylissä kasaaminen. Erona vanhaan on se, kun ennen lajiteltiin postit ensin reiteittäin ja sitten rapuittain, niin nyt ne lajitellaan suoraan rapuittain. Tosin jossain lohkossa voi olla useampiakin rappuja, joten kasaaminen ei ole yhtä nopeaa kuin ennen. Myös yhteislajittelu on hidastunut entisestään, lajittelusuuntien lisäännyttyä. Vastoin odotuksia, tämä on hidastanut postinjakelua. Lisäksi mainokset jaetaan laukun takaa. Sekin hidastaa jakelua useana päivänä viikossa.

Loppuvuodesta keksittiin ”kelluttaa” postia. Se tarkoitti sitä, että ei niin ”kiireellinen” posti jätettiin odottamaan, että löytyy riittävästi resursseja sen lajitteluun ja jakeluun.

Koko vuotta leimasi johdonmukaisuuden puute. Vaikka työajat eivät riittäneet, niin  välillä ei saanut tehdä ylitöitä, jolloin jäämiä jäi useita tuhansia jakelupisteitä päivässä. Toisinaan taas yhteistekijät ilmestyivät auttamaan jakelussa ja ylitöihin kannustettiin.

Negatiivinen julkisuus seurasi Postia. Lehtien pääkirjoituksissa valiteltiin postinkulun hitautta. Lehdet tulivat tilaajilleen useita päiviä myöhässä. Kuitenkin Posti lanseerasi uusia palveluita samalla kun ydinliiketoimintaa ajetaan alas.

 

TOIMIPAIKAT

00250 Töölö

Keväällä Länsi-Pasilan jakelu muutti Kisahalliin Töölön jakelun kaveriksi.

Markku Pehkonen luopui luottamusmusmiehen toimesta. Petter Vinnikainen valittiin uudeksi luottamusmieheksi loppukaudeksi.  Jukka Hailista tuli työsuojeluasiamies.

Kesällä siirryttiin jälleen kesäreititykseen. Kahden reitin jakelu poistui niin, että vakinaiset kasasivat  kaikki kaksi lohkoa. SOLilaiset kävivät jakamassa ne.

 

00300 Pikku Huopalahti

Alkuvuodesta toimipaikassa alkoi pyöriä lukuisia uusia työntekijöitä, joita ei esitelty vakituisille kantajille, ilmeistesti vuokratyövoimaa. Monet uusista kävivät vain muutaman kerran kääntymässä. Koska YT -neuvotteluissa oli vähennetty liikaa väkeä, jäi varsinkin alkuvuonna paljon postia jakamatta. Pikku Huopalahdessa oli seitsemän henkilöä hakenut Uuteen polkuun, mutta vain kolme pääsi. Tämän seurauksena ei tarvinut ketään irtisanoa.

Kesällä päästiin taas nauttimaan uusista kesäreiteistä. Kaksi piiriä poistettiin ja lohkojen kasaus jaettiin kaikkien kesken. Kaksi SOLilaista kävi jakamassa reitit. Kun kesä oli ohi, jäivät reitit kesäisiksi.

Syksyllä otettiin sylizip käyttöön. Alkuvaikeuksien jälkeen jäi vaikeudet jäljelle. Lajittelijoita oli usein liian vähän ja yhteislajitteluajat venyivät. Tämän seurauksena ei kaikkia posteja ehtinyt jakaa työajan puitteissa, varsinkin kun laukun takaa tapahtuva mainosten jakelu hidasti jakelua.

Jouluksi tuli runsaasti auttavia käsiä, kun alkoi näyttää siltä, että joulun katastrofi oli tuloillaan. Vastoin ennakko-odotuksia joulusta kuitenkin selvittiin kunnialla.

 

TOIMIKUNTA

Vuosikokouksen valitsemana osaston puheenjohtajana on toiminut Teemu Sinnemäki. Toimikuntaan vuosikokous valitsi seuraavat varsinaiset jäsenet: Tero Jokela, tasa-arvovastaava; Essi Hamppula, taloudenhoitaja; Jukka Laakso, sihteeri ja varapuheenjohtaja; Jero Miettinen, tiedotussihteeri; Ilpo Kinnunen, nuorisovastaava sekä varajäseniksi  Mika Suihkonen, tapahtuma- ja vapaa-aikavastaava ja Jukka Väre.

 

VUOSIKOKOUS

Osaston vuosikokous pidettiin 19. maaliskuuta ravintola Arthurin kokoustiloissa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jukka Vainio ja sihteerinä Susanna Pehkonen. Paikalla oli 15 osaston jäsentä. Kokouksessa ajankohtaiskatsauksen piti PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen.

 

EDUSTUS- JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

Helsinki 25 luottamusmiehenä on toiminut Peter Vinnikainen, varalla Raimo Juntunen. Hki 30 luottamusmiehenä on toiminut Teemu Sinnemäki.

Työsuojeluasiamiehenä on toiminut Helsinki 25:ssä Jukka Haili ja Helsinki 30 Susanna Pehkonen.

Teemu Sinnemäki on edustanut osastoa puheenjohtajien neuvottelupäivillä. Jukka Laakso on osallistunut osastojen viestintä- ja jäsenhankintapäivään. Jukka Haili on käynyt Työehtojen peruskurssin.

 

JÄSENISTÖ

Osaston jäsenmäärä vuosikokouskauden lopussa oli 93. Jäsenmäärä on vähentynyt tämän kauden aikana 9 henkilöllä. Maksavia jäseniä oli 63 (viime vuonna 71) ja eläkeläisiä 30 (31).

Raimo Eriksson on kuollut.  

 

MERKKIPÄIVÄT

PAU:n jäsenten syntymäpäivätietoja ei enää julkaista liiton verkkosivuilla (jäsensivut). Henkilötietolain mukaan jokaiselta jäseneltä tulisi pyytää erillinen suostumus syntymäpäivänsä julkaisuun. Syntymäpäivätietojen käsittelyyn saatiin tietosuojavaltuutetun toimiston tulkinta 26.2.2014. Näin ollen osastokaan ei enää julkaise jäsenistönsä syntymäpäivätietoja toimintakertomuksessa.

 

VIRKISTYS- JA HARRASTUSTOIMINTA

Keväällä osasto järjesti matkan Pärnuun. Matkalle osallistui 21 henkilöä.