Toimintakertomus vuodelta 2015

 

YLEISTÄ


Talouden taantuma jatkui. Kevään eduskuntavaalien seurauksena saatiin Suomeen porvarihallitus keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten "parhaista pojista". Hallitus pyrki systemaattisesti heikentämään suomalaisten työntekijöiden, opiskelijoiden ja eläkeläisten asemaa. Kesä meni vielä totutellessa, mutta syksy näki yhteiskuntasopimuksen, pakkolakiuhkausten ja koulutuslupauksen pettämisen merkeissä. SAK, Akava ja STTK yhdistivät voimansa ja 18.9. järjestettiin Rautatientorilla suuri mielenilmaus hallituksen toimia vastaan. 30 000 mielenosoittajaa vaati hallitusta perumaan pakkolakinsa. Koko maassa mielenilmaisuun otti osaa 300 000 palkansaajaa. Loppuvuosi kului hallituksen, elinkeinoelämän keskusliiton ja työntekijäjärjestöjen kinastelussa yhteiskuntasopimuksesta ja pakkolaista.

Postissa postimäärät jatkoivat laskua. Digitalisaatio on pudottanut postin jakelumäärät 1960-luvun tasolle. Kuitenkin Postipalvelut teki viime vuonna 56 miljoonan euron liiketuloksen, josta valtiolle maksetaan 18 miljoonaa euroa. Henkilökunta väheni Postissa lähes 1700 henkilöä, osin irtisanomisin, osin vapaaehtoisesti tai yritysmyynnin yhteydessä.

Postinjakajien kurittaminen jatkui entiseen malliin. Jakelureittejä kasvatettiin, vaikka aiemminkin oli vaikeuksia kaiken päiväpostin viemisessä perille. Muutama aikakauslehtikin ihmetteli postinkulun hitautta.

Viestintävirasto vaati Postilta selvitystä lakisääteisen postinjakelun toimimisesta.

Työehtosopimuksen voimassaolo päättyi lokakuun lopussa. Samalla päättyi sopimus muutosturvasta. Syksyn neuvotteluissa Posti haki ennenkuulumattoman suuria heikennyksiä työntekijöiden työehtoihin. Lisäksi Posti solmi TES:in vastaisen sopimuksen henkilöstöpalveluyritys SOL:in kanssa oletetun lakon murtamiseksi.

Ammattiyhdistysliikkeessä nähtiin PAU:n taistelu Postia vastaan esinäytöksenä 2017 alkaville työehtosopimusneuvotteluille, eikä katsottu hyvällä, että PAU antaisi periksi.

Heti marraskuun alussa työnantaja marssitti työpaikoille SOL-vuokratyövoimaa. Ajatuksena oli, että postilaiset kouluttaisivat itselleen omat lakkorikkurit. Kieltäytyjille annettaisiin kirjalliset varoitukset. Tämä pisti PAU:n työtaistelu-strategian uusiksi.

PAU määräsi välittömästi ylityö- ja perehdytyskiellon. Työnantajan mielestä kielto oli laiton. Tilanne olikin uusi ja sekava, mutta pääsääntöisesti  SOLlaisten ilmaantuessa  työpaikalle, kieltäytyivät Postilaiset kouluttamasta rikkureita. Tämän seurauksena monissa toimipaikoissa järjestettiin ulosmarsseja. Toisissa toimipaikoissa työnantaja asetti työsulun opetustehtävistä kieltäytyneille ja koko toimipaikkojen henkilöstö marssitettiin ulos työpaikoilta työnantajan toimesta.

Informaatio-sotaa käytiin paitsi julkisuudessa, myös työpaikoilla, joihin Posti suolsi tiedotteitaan yrittäen houkutella ja painostaa työntekijöitä rikkureiksi.

Alueellisten lakkojen sarja alkoi tällä kertaa Helsingistä, kattaen postikeskuksen ja perusjakelun lisäksi myös varhaisjakelun. Posti oli perääntynyt jo aiemmin vuokratyövoiman käytöstä lakonalaisiin tehtäviin, kun SAK oli uhannut keskeyttää neuvottelut yhteiskuntasopimuksesta. Kuljetusliitot antoivat tukilakkovaroituksia ja lopulta valtakunnansovittelijan avulla saatiin laiha sopu aikaiseksi.

Työntekijöiden työehdot jäivät ennalleen. Muutosturvasta luovuttiin. Vuokratyövoima sallittiin. Tästä kaikesta pääteltiin, että uudet irtisanomiset ovat tuloillaan.

Terveyspuhelin otettiin käyttöön syksyllä. Sairastuessa soitetaan ensin terveyspuhelimeen, jossa neuvotaan jatkotoimista, annetaan sairauslomaa tai ohjataan lääkäriin. Toimipaikkaan ei enää erikseen tarvitse ilmoittaa sairastumisesta.

Posti lanseerasi uuden kahdesti viikossa ilmestyvän mainoskuoren, Postisen. Aluksi Postinen piti jakaa erikseen laukun takaa, mutta määräyksestä luovuttiin toistaiseksi, kun huomattiin, että se lisää jakeluaikoja.

Huhti-kesäkuussa käytiin postin myymäläverkoston YT:t, jonka seurauksena suurin osa maan postikonttoreista päätettiin lakkauttaa vuoteen 2018 mennessä.

 

TOIMIPAIKAT
 

00250 Töölö

Vuodenvaihteessa Töölöön saatiin uusi tuotantoesimies, Mikko Vasara, Pauli Tiihosen siirtyessä Hakaniemeen.

Työvuoroja vähennettiin toukokuussa yksi. Juhannuksen jälkeen reittejä vähennettiin vielä kaksi, jonka jälkeen Töölössä oli enää 14 reittiä. Tästä on ollut seurauksena jakeluaikojen pidentyminen kolmeen, jopa viiteen tuntiin, edellyttäen, että jakaa koko reitin. Taukojen pitämisestä on ollut erimielisyyksiä esimiehen kanssa. Ohjeiden mukaan reitillä tapahtuvat ruokatauot on ilmoitettava. Myös kesken reitin tapahtuvat vessakäynnit konttorilla on kielletty. Esimies on luvannut hoitaa vessamahdollisuuden joihinkin yrityksiin, mutta laihoin tuloksin.

Syksyn työtaistelussa vakituinen henkilöstö oli hyvin mukana. Kiistaa aiheuttaneet SOL-työntekijöiden perehdyttämiset hoidettiin yhteistekijöiden toimesta. Marraskuun nelipäiväiseen lakkoon ottivat osaa kaikki. Tosin yksi liittoon kuulumaton määräaikainen työntekijä oli ensimmäisenä päivänä töissä. Yhteistekijöistä ainakin yksi oli rikkurina.

Pääsääntöisesti kaikki postit on viety vaikka ylitöinä, jos yhteistekijöitä ei ole ollut tarpeeksi.

Uuden polun valitsi kaksi henkilöä.

 

00300 Pikku Huopalahti

Vuoden vaihteessa Pikku Huopalahdessa ja Munkkiniemessä aloitti uusi tuotantoesimies Elmo Visuri. Mika Moisio siirtyi Hki 12:n ja Hki 15:n jakeluun esimieheksi. Työilmapiiri muuttui hieman kireämmäksi, vaikka toisaalta Visuri oli paljon poissa, eikä siten ollut häiritsemässä työskentelyä.

Samalla siirryttiin käytäntöön, että määräaikaisuudet saatettiin ketjuttaa päivittäin jopa vain yhdelle päivälle. Kuitenkin töitä oli yleensä paljon pidemmäksi aikaa.

Huhtikuussa Hki 30 jakelutoimipaikassa siirryttiin käyttämään volyymipohjaista reititystä. Työvuoroja vähennettiin ensin 25:stä vähintään 21:een. Perusvahvuus oli kuitenkin 23. Vähennys tuli siitä huolimatta, että ylityöt olivat yleistyneet, jäämät toistuvia, yhteistekijät kävivät päivittäin jakamassa vakituisten kasaamia reittejä ja alueella oli ollut koko ajan yksi henkilö työkokeilussa.

Keväällä Visuri jäi opintovapaalle ja jrv Miettinen hoiti kesän esimiehen töitä. Uusi tuotantoesimies Aleksi Rankka aloitti elokuussa.

Tuotevirtaohjaajien määrä vähennettiin kahteen. Porrastettuja työaikoja on ollut muutamia.

Juhannuksen jälkeen reittejä vähennettiin pysyvästi 21:een. Elokuussa käytiin jälleen "neuvottelut" reittien vähentämisestä. Nyt niitä vähennettiin niin, että minimireittimäärä olisi enää 17 työvuoroa (reittiä). Kun Hki 27, 28, 30 yhdistettiin Hki 35 kanssa 2007 alueella oli yhteensä 34 reittiä. Seitsemääntoista reittiin asti vähennys ei kuitenkaan mennyt. Postia jäi jakamatta monena päivänä, eikä ollut harvinaista, että jossain paikoin ei postia jaettu useampaan päivään. Työnantajan toimenpiteet ovatkin kiitettävästi vähentäneet hosumista esityössä ja kannustaneet taukoaikojen noudattamiseen.

Syksyn työtaistelu sujui hyvässä hengessä. SOLin työntekijät joutuivat yhteistekijöiden kouluttamaksi ja kun työtaistelu loppui ei heitä juuri näkynyt. Nelipäiväisen lakon aikana ei yksikään alueen postinkantajista ollut töissä. Sen sijaan kaikki kävivät vuorollaan ikkunan takana katselemassa esimiesten työskentelyä. Vaikka osaston väki ei tehnytkään töitä, löytyi rikkureita muistaa konttoreista, esimiehistä ja yhteistekijöistä. Lakon aikana rikkurit saivat vietyä jotakuinkin kaikki valmiiksi kasatut jäämät (n. 9000 jättöä.)

Postin uusi polku ohjelma on saanut Pikku Huopalahdesta useita hakijoita ja vuoden 2015 aikana sinne hyväksyttiin viisi, joskin vain kolme on lähtenyt.

 

TOIMIKUNTA
 

Vuosikokouksen valitsemana osaston puheenjohtajana on toiminut Teemu Sinnemäki. Toimikuntaan vuosikokous valitsi seuraavat varsinaiset jäsenet: Essi Vainio, taloudenhoitaja; Jukka Laakso, sihteeri; Markku Pehkonen, varapuheenjohtaja sekä tapahtuma- ja vapaa-aikavastaava; Juha Aalto, tiedotussihteeri; Ilpo Kinnunen, nuorisovastaava sekä varajäseniksi Perseo Padua, tasa-arvovastaava ja Petri Virtanen.


VUOSIKOKOUS
 

Osaston vuosikokous pidettiin 28. maaliskuuta ravintola Arthurin kokoustiloissa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jukka Vainio  ja sihteerinä Jukka Laakso. Paikalla oli 15 osaston jäsentä. Kokouksessa ajankohtaiskatsauksen piti PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen.

 

EDUSTUS- JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT
 

Helsinki 25 luottamusmiehenä on toiminut Markku Pehkonen, varalla Petri Virtanen. Helsinki 30 luottamusmiehenä on toiminut Reko Ravela, varalla Teemu Sinnemäki.

Työsuojeluasiamiehenä on toiminut Helsinki 25:ssä Raimo Juntunen ja Helsinki 30:ssa Susanna Pehkonen.

Sari Ellimäki on toiminut 03400 Vihdin työsuojeluasiamiehenä.

Teemu Sinnemäki on edustanut osastoa puheenjohtajien neuvottelupäivillä. Markku Pehkonen on osallistunut aluejärjestön järjestämään luottamusmiesten koulutukseen Hämeenlinnassa

Jukka Laakso on osallistunut ammattiosaston sihteerien koulutuspäivään. Petri Virtanen on käynyt selkoa sopimuksista –kurssin.

 

JÄSENISTÖ
 

Osaston jäsenmäärä vuosikokouskauden lopussa oli 102.  Jäsenmäärä on vähentynyt tämän kauden aikana 5 henkilöllä. Maksavia jäseniä oli 71 (viime vuonna 75) ja eläkeläisiä 31  (32).

Risto Virmakari on kuollut. 

 

VIRKISTYS- JA HARRASTUSTOIMINTA
 

Keväällä osasto järjesti Tallinnan risteilyn. Matkalle osallistui 12 henkilöä.

Syksyllä kävimme Kansallisteatterissa katsomassa Nummisuutareita.