Toimintakertomus vuodelta 2014

YLEISTÄ


Postimäärät jatkoivat laskuaan. Postin vähenemiseen saattoi osaltaan vaikuttaa vuoden vaihteessa tullut huomattava hintojen korotus. Myös mainosmäärät laskivat.

Tammikuussa Itella ilmoitti käynnistävänsä jakelun yhteistoimintaneuvottelut. Vähennystarpeeksi ilmoitettiin 800 henkilöä. Sen jälkeen neuvottelut jatkuivat koko vuoden ensin sanomalehdenjakelussa, sitten logistiikassa, postinkäsittelyssä, hallinnossa ja varastossa. Tarkoituksena oli vähentää henkilöstöä ns. etupainotteisesti. Jotta henkilöstöstä päästäisiin eroon mahdollisimman tehokkaasti, käynnisti työnantaja Uusi polku ohjelman, johon saattoi kuka tahansa Itellan työntekijöistä hakea. Ohjelman tarkoitus oli auttaa uuden työpaikan etsimisessä ja samalla luvattiin kertakorvaus irtisanoutumisesta.

YTn seurauksena jakelusta irtisanottiin 406 henkilöä ja lopuista enintään 180:lle annettiin osa-aikainen sopimus. Satoja määräaikaisia sopimuksia ei jatkettu. Irtisanotuista yli puolet jatkoi työskentelyä joko toistaiseksi voimassaolevilla tai määräaikaisilla sopimuksilla. Helsingissä irtisanottuja oli 62.

Keväällä jakelureitit uusittiin työnantajan toimesta Seinäjoella kirjoituspöytätyönä paikallistuntemus ja järjenkäyttö sivuuttaen. Uudet reitit olivat niin suuria, että osa kantajista kieltäytyi tekemästä ylitöitä ja postia jäi jakamatta. Toisissa paikoissa sanomalehdenjakajat kävivät jakamassa jäämiä. Monessa toimipaikassa ylitöistä tuli jatkuvia, vaikka toisaalta jotkut pääsivät edelleen kotiin ennen työajan loppumista. Lisää ongelmia tuli syksyllä postikeskusten YT -neuvotteluiden päätyttyä. Sieltä katosi n. 300 työpaikkaa. Tämän seurauksena myös postikeskuksiin alkoi tulla jäämiä.

 

Itella päätti uudistaa organisaatiotaan niin, että palveluesimiesporras poistettiin. Hallinnossa työskentelyä koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden vähennystarve oli 319 henkilöä. Lopulta väkeä vähennettiin 239. Kaikki jäljelle jääneet esimiehet saivat vuoden vaihteessa siirron uuteen toimipaikkaan. Ongelmia tuli, koska työnantaja ei noudattanut irtisanomisjärjestystä, vaan potkuja jaettiin muilla perusteilla. Lisäksi se aiheutti toisille muutoksia työsopimuksen ehtoihin mm. työtehtävän ja asemapaikan suhteen niin, että kaikki irtisanomisilta välttyneet eivät suostuneet ottamaan vastaan annettua työpaikkaa. Tämän johdosta osa irtisanotuista esimiehistä sai jatkaa.

Kesällä viestintävirasto pyysi Itellalta selvitystä, koska Itella oli rikkonut sille postilaissa asetettua velvoitetta jakaa yleispalveluun kuuluvat postilähetykset vähintään kerran päivässä viitenä arkipäivänä viikossa. Jakelussa oli häiriöitä erityisesti pääkaupunkiseudulla sekä Turun alueella. Syyskuussa Viestintävirasto arvioi, että jakeluhäiriöt oli saatu varsin hyvin hallintaan, mutta jatkoi kuitenkin tehostettua valvontaa.

Syksyn työehtosopimusneuvottelussa päästiin sopuun ilman työtastelutoimia. Uusi TES on voimassa 31.10. 2015 asti.

Liiton puheenjohtaja Esa Vilkuna on eronnut ja siirtynyt Työhyvinvointisäätiöön asiamieheksi. Heidi Nieminen valittiin PAUn uudeksi puheenjohtajaksi loppukaudeksi. Satu Ollikainen valittiin liittovaltuuston puheenjohtajaksi edesmenneen Timo Heikkisen tilalle.

 

TOIMIPAIKAT


Keväällä työnantaja suunnitteli uudet tehostetut reitit. Piirit oli tehty niin, että poistetun reitin lohkot jaettiin epätasaisesti ympärillä oleviin piireihin.

Kesäreitityksistä oli kevään uusien reittisotkujen seurauksena luovuttu.

Kevään yhteistoimintaneuvottelut aiheuttivat huolta toimipaikoissa. Työnantaja valitsi irtisanottavat viimeksitulleiden joukosta, mutta alueena oli koko Helsinki.

 

00250 Töölö

Kevään yhteistoimintaneuvotteluissa yksi irtisanottiin ja yksi osa-aikaistettiin. Kesällä osa-aikainen työntekijä vakinaistettiin kokopäiväiseksi ja jäljelle jäänyt neljäntunnin työvuoro jäi yhteistekijöiden hoidettavaksi. Töölöstä poistettiin neljä reittiä. Uudet reitit olivat osin mahdottomia toteuttaa, joten esimiehet muuttivat niitä jo ennen käyttöönottoa. Uusien reittien käyttöönoton jälkeen toiset jakajat ovat tehneet ylitöinä piirinsä loppuun. Toiset ovat tuoneet jakamatta jääneet postit takaisin, jolloin yhteistekijät ovat vieneet ne niin, että jäämiä ei ole tullut. Syyskuussa saatiin yksi reitti takaisin. Yhteistekijöitä on käytetty, varsinkin YT:n jälkeen, erityisen paljon.

Joulukuussa aloitettiin Fenno-hankekokeilu. Sen seurauksena saatiin yksi uusi työvuoro. Työt alkavat klo 10:30. Ensin jaetaan yksi piiri minkä jälkeen hoidetaan yritysnoudot ja kirjelaatikoiden tyhjennykset. Aluksi iltapäiväruuhkat aiheuttivat ongelmia. Osa yritysnoudoista myöhästyi ja kirjelaatikoita jäi tyhjentämättä. Asia korjattiin siirtämällä töitä takaisin kuljetuspuolelle.

Uuteen polkuun Töölöstä lähti kolme ja sen lisäksi työnantajan viime vuoden touhujen seurauksena myös muutama on vaihtanut alaa.

 

00300 Pikku Huopalahti

Talvella urakoinnista tuli erimielisyyksiä. Urakoinnit tuntuivat menevän aina samoille henkilöille, vaikka halukkaita tekijöitä olisi ollut enemmänkin. JRV alkoi pitää listaa ja urakointeja tarjottiin ensin niille, jotka olivat vähiten urakoineet. Reittimuutosten jälkeen ei urakoinnista tullut enää riitaa. Kevään yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena yksi irtisanottiin, yksi siirrettiin muualle ja kaksi vaihtoi toimipaikkaa vapaaehtoisesti. Irtisanottu palkattiin takaisin vuorotteluvapaasijaiseksi. Määräaikaiset jatkoivat työskentelyä edelleen. Alueelta poistui yhteensä viisi jakelureittiä. Neljä reittiä ei muuttunut ollenkaan, loppuihin tuli yhdestä kolmeen lohkoa lisää. Osa koki reittimuutokset vääryytenä, sillä kaikki ennallaan säilyneet reitit olivat saman postinumeron alueella. Uudet reitit olivat erittäin epätasaiset. Keväällä tuli jäämiä, vaikka määräaikaiset ja yhteistekijät yrittivätkin auttaa. Tästä seurasi, että jakelureitit muuttuivat lähes päivittäin postimäärästä ja apulaisten lukumäärästä riippuen. Vielä keväällä käyttöönotettiin yksi epävirallinen ”salainen” reitti, joka helpotti kaaosta hiukan. Syksyyn tultaessa tilanne normalisoitui niin, että aamuisin JRV kävi katsastamassa tilanteen ja sen mukaan reitti jaettiin kokonaan tai osa annettiin pois. Poisannetut raput vei yhteistekijä tai ylimääräinen kantaja. Jäämät pyrittiin viemään urakoinnilla, jos ylimääräistä resurssia ei ollut.

Uuteen polkuun lähti Pikku Huopalahdesta yksi.

 

 

TOIMIKUNTA
 

Vuosikokouksen valitsemana osaston puheenjohtajana on toiminut Teemu Sinnemäki. Toimikuntaan vuosikokous valitsi seuraavat varsinaiset jäsenet: Juha Aalto, vapaa-aika vastaava; Susanna Pehkonen, varapuheenjohtaja; Markku Pehkonen, nuorisovastaava; Essi Vainio, taloudenhoitaja ja jäsenrekisterin hoitaja ja Reko Ravela, tasa-arvovastaava sekä varajäseniksi Sari Ellimäki, opintosihteeri ja Jukka Laakso, sihteeri.

 

VUOSIKOKOUS
 

Osaston vuosikokous pidettiin 22. maaliskuuta ravintola Arthurin kokoustiloissa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jukka Vainio ja sihteerinä Jukka Laakso. Paikalla oli 18 osaston jäsentä. Kokouksessa ajankohtaiskatsauksen piti PAU:n 1. varapuheenjohtaja Jarmo Niemi.

 

EDUSTUS- JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT
 

Helsinki 25:ssä luottamusmiehenä on toiminut Markku Pehkonen, varalla Petri Virtanen, Helsinki 30:ssä luottamusmiehenä on toiminut Reko Ravela, varalla Teemu Sinnemäki.

Työsuojeluasiamiehenä on toiminut Helsinki 25:ssä Raimo Juntunen ja Helsinki 30:ssä Susanna Pehkonen.

Teemu Sinnemäki on edustanut osastoa puheenjohtajien neuvottelupäivillä.

 

JÄSENISTÖ
 

Osaston jäsenmäärä vuosikokouskauden lopussa oli 107. Jäsenmäärä on vähentynyt tämän kauden aikana 7 henkilöllä. Maksavia jäseniä oli 75 (viime vuonna 79) ja eläkeläisiä 32 (35).

Markku Höök on kuollut.

 

MERKKIPÄIVÄT
 

PAUn jäsenten syntymäpäivätietoja ei enää julkaista liiton verkkosivuilla (jäsensivut). Henkilötietolain mukaan jokaiselta jäseneltä tulisi pyytää erillinen suostumus syntymäpäivänsä julkaisuun. Syntymäpäivätietojen käsittelyyn saatiin tietosuojavaltuutetun toimiston tulkinta 26.2.2014. Näin ollen osastokaan ei enää julkaise jäsenistönsä syntymäpäivätietoja toimintakertomuksessa.

 

VIRKISTYS- JA HARRASTUSTOIMINTA
 

Keväällä osasto järjesti Tallinnan risteilyn. Yötä olimme Viru-hotellissa. Matkalle osallistui 30 henkilöä.

Syksyllä jo perinteeksi muuttunut yleisurheilukilpailu jäi tänä vuonna vähäisen urheiluinnostuksen takia järjestämättä Eläintarhan kentällä.