Toimintakertomus vuodelta 2013

YLEISTÄ
 

Postimäärät vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Kirjeitä ja lehtiä jaettiin yli 100 miljoonaa kappaletta aiempaa vähemmän. Toisaalta mainosten määrä lisääntyi niin, että jaettavaa riitti edelleen. Vuoden aikana kuultiin huolestuttavia uutisia maailmalta. Uudessa-Seelannissa jaetaan vastaisuudessa postia vain kolmena päivänä viikossa. Kanadassa postinjakelu koteihin loppuu kokonaan.
Viestintävirasto epäili vuonna 2008, että Posti on nostanut kirjeiden ja postipakettien kuluttajahintoja lainvastaisesti. Syksyllä korkein hallinto-oikeus päätti, että hintojen nosto on lain mukaista. Sen seurauksena Itella nosti vuoden vaihteessa hintojaan reippaasti. Tämän johdosta voi olettaa postimäärien vähentyvän entisestään.
Syksyllä PAU jäi keskitetyn TUPOn ulkopuolelle. Tiedossa oli Itellan halu vähentää työvoimaa rajusti. PAU halusi jäsenilleen mahdollisimman hyvän muutosturvan irtisanomisien haittojen vähentämiseksi. Sopimukseen ei päästy, joten PAU julisti ylityökiellon. Päivän työnseisaukset alkoivat pohjoisesta alkaen. Lopulta työnantajapuoli taipui ennen kuin päivän lakot ehtivät Helsinkiin asti.

.

TOIMIPAIKAT
 

00250 Töölö

Alkuvuodesta järjestetiin reittejä uudelleen. Samalla toimipaikan autopiiri sai hoidettavakseen koko Töölön punttijakelun. 
Predrag Crujicista tuli JRV Emma Roth-Niskalan jäädessä äitiyslomalle.
Kesäreititys alkoi toukokuussa ja jäi pysyväksi. Syksyn kovennuksen jälkeen yhteistekijöitä on käytetty vakituisesti jakelussa, joskus useampaakin samana päivänä.
Marraskuussa ylityökiellon aikana pelisääntöjen sopiminen yhteistekijöiden osalta tuotti runsaasti ongelmia. Muutoin ylityökielto sisäistettiin hyvin.

 

00300 Pikku Huopalahti

Kesäreititys jäi Pikku Huopalahdessakin voimaan, joskin pientä piirien viilailua tehtiin syksyn tullen.
Marraskuun ylityökielto ei sujunut yhtä hyvässä hengessä kuin 2010. Jakelureitit eivät enää olleet niin suuria, joten jäämät olivat pienempiä. Se innoitti toiset hosumaan vanhaan malliin. Enemmistö oli kuitenkin hyvin työtaistelun takana, vaikka osalla tuntui olevan vaikeuksia käsittää, mistä työtaistelussa oli kyse. Työnantajan slogan "ei provosoida - ei provosoiduta" tuntui toimivan hyvin ja tällä kertaa työnantajan ylilyönnieltä vältyttiin Pikku Huopalahdessa.

 

TOIMIKUNTA
 

Vuosikokouksen valitsemana osaston puheenjohtajana on toiminut Teemu Sinnemäki. Toimikuntaan vuosikokous valitsi seuraavat varsinaiset jäsenet: Susanna Pehkonen, varapuheenjohtaja; Jukka Laakso, sihteeri; Essi Vainio, taloudenhoitaja ja jäsenrekisterinhoitaja; Markku Pehkonen, opintosihteeri ja nuorisovastaava ja Reko Ravela, tasa-arvovastaava sekä varajäseniksi Juha Aalto, vapaa-aikavastaava ja Juhani Runila.

 

VUOSIKOKOUS
 

Osaston vuosikokous pidettiin 16. maaliskuuta Ravintola Arthurin kokoustiloissa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Juhani Runila ja sihteerinä Jukka Laakso. Paikalla oli 21 osaston jäsentä. Kokouksessa ajankohtaiskatsauksen piti PAU:n tiedottaja Juha Pöyry.

 

EDUSTUS- JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT
 

Helsinki 25 luottamusmiehenä on toiminut Markku Pehkonen, varalla Petri Virtanen, Helsinki 30 luottamusmiehenä on toiminut Reko Ravela, varalla Teemu Sinnemäki.
Työsuojeluasiamiehenä on toiminut Helsinki 25:ssä Raimo Juntunen ja Helsinki 30:ssä Susanna Pehkonen.
Teemu Sinnemäki on edustanut osastoa puheenjohtajien neuvottelupäivillä. Reko Ravela on edustanut osastoa liittokokouksessa ja työehtojen päivityskurssilla, Petri Virtanen on käynyt edunvalvonnan ja yhteistoimnnan kurssin, Linda Dejdarová on käynyt nuorisokurssin.

 

JÄSENISTÖ
 

Osaston jäsenmäärä vuosikokouskauden lopussa oli 114. Jäsenmäärä on lisääntynyt tämän kauden aikana 1 henkilöllä. Maksavia jäseniä oli 79 (viime vuonna 79) ja eläkeläisiä (35).
Pertti Walen on kuollut.

 

MERKKIPÄIVÄT
 

PAUn jäsenten syntymäpäivätietoja ei enää julkaista liiton verkkosivuilla (jäsensivut). Henkilötietolain mukaan jokaiselta jäseneltä tulisi pyytää erillinen suostumus syntymäpäivänsä julkaisuun. Syntymäpäivätietojen käsittelyyn saatiin tietosuojavaltuutetun toimiston tulkinta 26.2.2014. Näin ollen osastokaan ei enää julkaise jäsenistönsä syntymäpäivätietoja toimintakertomuksessa.

 

VIRKISTYS- JA HARRASTUSTOIMINTA


Keväällä osasto järjesti Tallinnan risteilyn. Yötä olimme laivalla ja aamulla halukkaat pääsivät käymään kaupungilla.
Syksyllä oli jo perinteeksi muuttunut yleisurheilukilpailu Eläintarhan kentällä.