Toimintakertomus vuodelta 2012

YLEISTÄ

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) ryhtyi painostamaan työväestöä palkan alennuksiin ja viikkotyöajan lisäämiseen sekä eläkeiän nostoon, vaikka työttömyysaste oli joulukuussa 6,9% - Suomessa oli siis 180 000 työtöntä, mutta työvoimasta on tulossa pulaa.
Kirjelähetysten sekä sanoma- ja aikakauslehtien määrät laskivat. Osasyynä voidaan pitää lehtien arvonlisäveron korotusta. Sen sijaan osoitteettomien lähetysten määrät ovat kasvussa.
Itella-konsernin liikevaihto kasvoi 2,4%. Henkilöstölle maksetaan kahden vuoden tauon jälkeen voittopalkkiota 3,1 miljoonaa euroa, mikä tekee n. 150 euroa henkilö.

TOIMIPAIKAT

Talvella saimme uudet ohjeet Fleximin käytössä. Työnantaja vaatii leimaukset paitsi töihin tullessa, myös erikseen työvaiheen vaihtuessa (karkealajittelu, reittilajittelu, jakelu ja jakelun jälkeiset työt). Lisäksi tauot on leimattava erikseen. Vaikka työaikaa vahditaan tarkasti, ei se ole estänyt toisia hosumasta, vaan töitä tehdään ennen työajan alkua, taukoja ei pidetä täysimääräisesti ja kotiin yritetään päästä ennen työajan loppumista.
Vuoden aikana oli ongelmia määräaikaisuuksien ketjuttamisissa, mutta luottamusmiehet onnistuivat vakinaistamaan nämä työsuhteet.
Keväällä Pikku-Huopalahdessa tehtiin reittioptimointi. Jakelureittien määrään se ei vaikuttanut. Töölön jakelussa sen sijaan reittejä on muuteltu ensin poistamalla ja sitten helpottamalla joitakin piirejä. Pyöräreitiksi muutettu autoreitti palautettiin autolla jaettavaksi.
Töölön esimies Pauli Tiihonen palasi lokakuussa vuorotteluvapaalta Juha Savolaisen tilalle.

TOIMIKUNTA

Vuosikokouksen valitsemana osaston puheenjohtajana on toiminut Teemu Sinnemäki.
Toimikuntaan vuosikokous valitsi seuraavat varsinaiset jäsenet: Susanna Pehkonen, varapuheenjohtaja; Jukka Laakso, sihteeri; Essi Vainio,  taloudenhoitaja ja jäsenrekisterin hoitaja; Markku Pehkonen, vapaa-aikavastaava ja Reko Ravela, tasa-arvovastaava sekä varajäseniksi Elle Penna, nuorisovastaava ja Ilpo Kinnunen, opintosihteeri.

VUOSIKOKOUS

Osaston vuosikokous pidettiin 17. maaliskuuta ravintola Arthurin kokoustiloissa.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Pauli Tiihonen ja sihteerinä Jukka Laakso. Paikalla oli 25 osaston jäsentä. Kokouksessa ajankohtaiskatsauksen piti PAU:n liittosihteeri Heidi Nieminen.

EDUSTUS- JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

Helsinki 25:ssä luottamusmiehenä on toiminut Markku Pehkonen, varalla Pettri Virtanen,
Helsinki 30:ssä luottamusmiehenä on toiminut Reko Ravela, varalla Teemu SInnemäki.

Työsuojeluasiamiehenä on toiminut Helsinki 25:ssä Jari-Pekka Haglund ja Helsinki 30:ssä Susanna Pehkonen. Haglundin vaihdettua toimipaikkaa syksyllä, järjestettiin uudet vaalit ja Raimo Juntunen valittiin uudeksi työsuojeluasiamieheksi.

Teemu Sinnemäki on edustanut osastoa puheenjohtajien neuvottelupäivillä. Markku Pehkonen on käynyt edunvalvonnan ja yhteistoiminnan kurssilla.

JÄSENISTÖ

Osaston jäsenmäärä vuosikokouskauden lopussa oli 113. Jäsenmäärä on vähentynyt tämän kauden aikana 3 henkilöllä. maksavia jäseniä oli 79 (viime vuonna 82) ja eläkeläisiä 34 (34). Olli Sihvola ja Seija Hytönen ovat kuolleet.

MERKKIPÄIVÄT

Anni Ruokonen on täyttänyt 90 vuotta; Matti Kannosto ja Erkki Karulinna, 80; Seppo Huttunen, 75; Arvo Kalmari ja Arvo Siitari 70; Eero Dahlman 60; Mirva Juvakka, Jari Pöyhönen ja Jukka Vainio 50 vuotta.

VIRKISTYS- JA HARRASTUSTOIMINTA

Keväällä osasto järjesti keilaillan. (Osallistujia 36)
Kesällä oli yleisurheilukilpailut Eläintarhan urheilukentällä. (Osallistujia 20)
Syksyllä kävimme vaihteeksi Tallinnassa. (Osallistujia 32)