Toimintakertomus vuodelta 2011

YLEISTÄ

Keväällä hallitus antoi eduskunnalle esityksen postilaista. Toisin kuin viestintäministeri Suvi Lindén oli luvannut syksyn työtaistelun aikaan, ei lakiesityksessä esitetty kaikille samoja velvoitteita. Ykkösluokan kirjeen piti jäädä lakisääteiseksi tuotteeksi, mutta lakiesityksessä se oli poistettu. Uhkana on, että uudet toimijat ryhtyvät postinjakeluun tiheästi asutulla seudulla ja Itellalle jää syrjäseutujen kannattamaton postinjakelu. Kun kirjeen kulkunopeutta hidastetaan, voidaan kirjeenkanto yhdistää aamulehtien jakelun kanssa ja postityöstä uhkaa tulla yötyötä. Myös yleispalvelun tarjoajan rahoitus jäi täysin auki.
Muutamassa Itellan toimipisteessä järjestettiin ulosmarssi vastalauseena esitykselle. Laki hyväksyttiin ja vaikka pari toimijaa on ollut kiinostuneita jakelusta, ei vuoden loppuun mennessä tullut uutta postinjakeluun keskittyvää yritystä markkinoille.
Jakelun ylitöistä oli tullut päivittäisiä. Työnantajan painostus ylitöihin sai aiksiseksi, että PAU irtisanoi ns. herrasmiessopimuksen. Ylitöistä kieltäytymisestä ei tarvitse ilmoittaa enää etukäteen.
Reko Ravela oli ehdokkaana Helsingin pääluottamusmiesvaaleissa. Koska ehdokasasettelulle oli kireä aikataulu, päätti toimikunta kerätä kannattajalistan Ravelan ehdokkuudelle. Satu Ollikainen voitti vaalin äänin 213-183.
Syksyllä järjestettiin työsuojeluvaltuutetun vaali. Ari Komulainen valittiin sopuvaalilla.

 

TOIMIPAIKAT

00250 Töölö

Töölön palveluesimiehenä jatkoi Jukka Vasara. Kesäreititystä jatkettiin tänäkin kesänä. Syksyllä poistettiin kaiksi ja puoli reittiä normaalista reitityksestä. Työajat eivät riittäneet jakeluun ja työnantaja palkkasikin Helsingin Sanomien kantajia ylityöntekijöiksi. Joulun jälkeen tuli yksi reitti takaisin. Töölön jakeluryhmän vastaava siirrettiin Konalaan jrvn sijaiseksi, mutta joutui postinkantajaksi. Töölö sai uuden jrvn, Emma Roth-Niskalan. Syksyllä uudeksi esimieheksi tuli Juha Savolainen.

 

00300 Pikku-Huopalahti

Vuoden vaihtuessa pääsimme viimein eroon palveluesimies Hannu Koivistosta. Uudeksi palveluesimieheksi tuli Jarmo Raatikainen. Työilmapiiri parani huomattavasti. Tammikuussa jakelureittien määrä kasvoi kolmella. Maaliskuussa osasto otti osaa postilain valmisteluun järjestämällä ulosmarssin Hki 30 jakelutoimipaikassa. Kesällä palattiin kesäreitteihin kahdeksaksi viikoksi. Syksyllä Pikku-Huopalahdessa oli työkokeilussa olevia henkilöitä sekä muita ylimääräisiä, jotka auttoivat reittein kasaamisessa, mutta eivät välttämättä käyneet kannossa. Perehdytyksen ja työssäjaksamisen kannalta hyöty jäi hieman vaillinaiseksi.
Henkilöstötyytyväisyyden kokonaisarvosana nousi edellisestä vuodesta 2,21:stä 3,83:een. Johtaminen nousi 1,89.stä 4,21:een.
Esimiehenä Pikku-Huopalahdessa jatkoi Mika Moisio, vuoden vaihteessa uudeksi jrv:ksi tuli Jero Miettinen.

 

TOIMIKUNTA

Vuosikokouksen valitsemana osaston puheenjohtajana on toiminut Teenu Sinnemäki. Toimikuntaan vuosikokous valitsi seuraavat varsinaiset jäsenet: Susanna Pehkonen, varapuheenjohtaja; Jukka Laakso, sihteeri; Atte Tigerstedt, nuorisovastaava; Markku Pehkonen, vapaa-aikavastaava ja Reko Ravela, tasa-arvovastaava sekä varajäseniksi Jukka Vainio, opintosihteeri ja Essi Vainio, taloudenhoitaja ja jäsenrekisterin hoitaja.

 

VUOSIKOKOUS

Osaston vuosikokous pidettiin 19. maaliskuuta ravintola Arthurin kokoustiloissa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pauli Tiihonen ja sihteerinä Jukka Laakso. Paikalla oli 24 osaston jäsentä. Kokouksessa ajankohtaiskatsauksen piti PAU:n puheenjohtaja Esa Vilkuna.

 

EDUSTUS- JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

Helsinki 25 luottamusmiehenä on toiminut Markku Pehkonen, varalla Raimo Juntunen, Helsinki 30 luottamusmiehenä on toiminut Reko Ravela, varalla Teemu Sinnemäki.

Syyskuussa järjestettyjen vaalien jälkeen Helsinki 25 luottamusmiehenä on toiminut Markku Pehkonen, varalla Petri Virtanen, Helsinki 30 luottamusmiehenä on toiminut Reko Ravela, varalla Teemu Sinnemäki.
Työsuojeluasiamiehenä on toiminut Helsinki 25:ssä Raimo Juntunen. Helsinki 30 jakelussa ei työsuojeluasiamiestä ole valittu edelleenkään sirrtokiistojen vuoksi.
 

Teemu Sinnemäki on edustanut osastoa Puheenjohtajien neuvottelupäivillä. Petri Virtanen on käynyt Selkoa sopimuksista -kurssilla.

 

JÄSENISTÖ

Osaston jäsenmäärä vuosikokouskauden lopussa oli 116. Jäsenmäärä on lisääntynyt tämän kauden aikana kuudella henkilöllä. Maksavia jäseniä oli 82 (viime vuonna 75) ja eläkeläisiä 34 (35).
Tuomas Kälkäjä, Tor-Leif Sandgren ja Jari Suihko ovat kuolleet.

 

MERKKIPÄIVÄT

Raimo Helokas täytti 85 vuotta. Erkki Neuvonen ja Veikko Raunio täyttivät 80. Raimo Eriksson, Erkki Rantanen ja Leo Åberg täyttivät 70 vuotta. Tuija Laakso täytti 60 vuotta. Jarmo Virtanen täytti 50 vuotta.

 

VIRKISTYS- JA HARRASTUSTOIMINTA

Kevällä osaston aktiivit kävivät kylpylämatkalla Tallinnan lämmössä
Kesällä osasto järjesti yleisurheilukilpailun Eläintarhan urheilukentällä.
Syksyllä kävimme Kaupunginteatterissa katsomassa Vastanaineita.