Toimintakertomus vuodelta 2010

YLEISTÄ


 2011 tuleva uusi postilaki varjosti Paun ja Itellan toimintaa koko vuoden. Keväällä kuultiin ensi tiedot lain sisällöstä. Uutiset olivat huolestuttavia. Postinjakelua oltiin siirtämässä päivästä yötyöksi. Lisäksi valtio ei aikonut asettaa kilpailijoille mitään laatuvaateita. Se mahdollistaisi ns. kermankuorinnan. Kilpailijat keskittyisivät kannattaville kaupunkialueille ja jättäisivät tappiollisen maaseutukirjeenkannon peruspalveluvelvoitteesta huolehtivalle Itellalle. Maaseudun postinkulun rahoittamiseksi ei tehty toimenpiteitä, vaan päätettiin huolehtia siitä vasta sitten, kun se tulisi ajankohtaiseksi. Pau pyrki vaikuttamaan lain säätäjiin ja järjesti useita tilaisuuksia ympäri maata uuden lain puutteiden korjaamiseksi.

 

Pystyäkseen vastaamaan kilpailuun Itellassa käytiin keväällä yt –neuvottelut. Henkilöstövähennykset oli tarkoitus suorittaa niin, että ketään ei irtisanota. Yli 60 –vuotiaille tarjottiin eläkepakettia ja muuta henkilöstöä oli tarkoitus siirtää tarpeen mukaan toimipaikoissa. Tehostamistarpeet työnantaja määritteli toimipaikoittain, perusteluina prosessimuutokset lajittelussa, volyymin lasku ja aikaurakka. Viimeksi mainittu oli Hki 30ssä pääkaupunkiseudun suurin ja 34 reitistä olisi pitänyt vähentää 9. Aikaurakassa keskityttiin työaikakirjanpidossa näkyvään työaikaan, eikä oltu kiinnostuneita työntekijäpuolen huomautuksista, että monilla työpaikoilla työt aloitettiin sovittua aiemmin, kaikkia taukoja ei pidetä ja työtahti on turhan ripeää, koska monet ovat laskeneet palkkansa aikaurakan mukaan. Syksyllä monissa paikoissa kävikin niin, että taukojen pitäminen yleistyi ja työtahti hidastui. Työajat eivät riittäneet reittien jakamiseen, Minkä seurauksena urakointihalut vähenivät, sairauspoissaolot ja ylitöistä kieltäytymiset lisääntyivät. Työilmapiiri kiristyi.

Syksyllä alkoivat tes –neuvottelut kesken postilain käsittelyä hallituksessa. Koska osapuolilla ei ollut tarkkaa tietoa lain sisällöstä, ei uutta työehtosopimusta voitu tehdä. Vauhdittaakseen neuvotteluja Pau asetti ylityökiellon. Sen seurauksena jäi päivittäin postia jakamatta. Monet ihmettelivät sitä, että jaetaanko postia aina ylitöinä, koska ei ylityökiellon pitäisi hidastaa postinkulkua kuin poikkeustapauksissa. Murtaakseen laillisen lakon työnantaja yritti muutamassa paikassa palkata lakonmurtajia töihin, mutta työntekijäpuolen ulosmarssit lopettivat yritykset alkuunsa. Kun viestintäministeri Suvi Lindén oli luvannut, että ykkösluokan kirje jää lakisääteiseksi tuotteeksi kaikille postilakiin, saatiin työrauha ja uusi sopimus aikaiseksi.

Töölön osaston jäsenet ymmärsivät hyvin mistä työtaistelussa oli kyse ja vain yksi henkilö kieltäytyi lopettamasta töitään työajan loputtua.


 

 

TOIMIPAIKAT

 

 Vuoden vaihteessa molemmat toimipaikat saivat uuden palveluesimiehen. Jukka Vasara siirtyi Pikku-Huopalahdesta Töölöön ja hänen tilalleen tuli Kilosta Hannu Koivisto.

 

00250 Töölö
 

Vuoden alusta otettiin käyttöön ns. purkuviikot, 2 viikkoa kovennettua ja 2 normaalia. Samassa yhteydessä työntekijät päättivät tasoittaa kotiinlähtöaikoja niin, että aiemmin piiristä tulleet lajittelevat seuraavan päivän kakkospostia klo 13:een asti.
Toukokuussa Hki 25 sai esimiehen lisääntyneitä töitä helpottamaan uuden jrv:n, Heidi Piitulaisen. Samaan aikaan väännettiin kättä jakajien työmäärän lisäämisestä kesäreitityksillä. Lisäys jäi kuitenkin täällä erää minimaaliseksi.
Syksyllä Seurasaaren autopiiri muutettiin pyöräpiiriksi ja samalla tehtiin muitakin lisäkiristyksiä.
Loppuvuodesta työntekijöiden ylityökieltäytymiset lisääntyivät selvästi, mikä omalta osaltaan auttoi työnantajaa näkemään, että metsään oli menty. Vuoden vaihteeseen mennessä sovittiinkin, että helpotus on paikallaan.
 

00300 Pikku-Huopalahti

 

Koivisto herätti aluksi hieman kummastusta, koska hän ei tullut esittelemään itseään. Pikku-Huopalahden kuri koventui. Esimies Niinimäki ilmoitti, että jakelureitiltä palattua on 20 minuuttia aikaa poistua työpaikalta. Työaikakirjanpitoa vahdattiin, lähtevä posti tarkastettiin ja kaikessa annettiin ymmärtää, että työntekijöihin ei luoteta.

Kehitysryhmän kokoukset olivat pääsääntöisesti samanlaisia kuin aiemmin. Työnantaja halusi vähentää reittejä ja kantajat vastustivat. Kesäreititystä yritettiin ajaa väkisin läpi, mutta kehryn työntekijäpuoli ei suostunut kannattamaan sitä. Työnantajapuolen epäluottamus suututti työsuojeluasiamiehen, joka kostona siirrettiin Maunulan jakeluun. Tämän jälkeen kehitysryhmä ei enää kokoontunut.

Lopulta ilmoitettiin, että alueelta otetaan kuusi reittiä pois. Käytännössä tämä lopetti lopullisesti ns. paikallisen sopimisen. Ilmoitus suututti Pikku-Huopalahden kantajat ja aiheutti spontaanin ulosmarssin. Palveluesimies Hannu Koivisto tuli ensimmäisen kerran esittelemään itsensä henkilöstölle ja jakoi samalla kirjalliset varoitukset.

Luottamusmies sai jatkuvasti tehdä erimielisyyspöytäkirjoja työnjohdon ylilyöntien tähden.

Riita-asioiden hoitamista hankaloitti palveluesimiehen asenne. Hän ei tullut edes sovittuihin tapaamisiin. Lopulta reaktioryhmä kokoontui selvittämään riita-asioita. Sen seurauksena alueelta poistettiin viisi jakelureittiä. Kesällä kokeiltiin myös henkilökohtaista lisäosuutta keskimääräistä nopeammin työnsä tekeville. Syksyllä purkuviikot ja henk.koht. lisätyöt lopetettiin ja kaikki reitit tasattiin 26 reittiin. Tämän seurauksena tulivat ylityöt lähes päivittäiseksi.

 

Loppukesällä Timo Niinimäki sai siirron esimieheksi Maunulan jakeluun, joka oli siirtynyt lajittelukeskuksen tiloihin. Uudeksi esimieheksi tuli Mika Moisio. Myöhemmin syksyllä jrv Karvonen jäi eläkkeelle ja hänen tilalleen tuli Antti Niska. Työilmapiiri puhdistui, mutta työn mitoitukseen se ei vaikuttanut.

Syksyllä tehdyn henkilöstötyytyväisyyskyselyn tuloksia ei Koivisto koskaan tuonut nähtäväksi, eikä niitä myöhemminkään ole käsitelty. Luvut romahtivat edellisestä vuodesta Niinimäen ja Koiviston yhteistyön ansiosta. Kokonaiskeskiarvo laski 3,6sta 2,21een ja esimiestoiminta 3,92sta 1,97ään. Eniten laskivat esimieheni antama tuki ja ohjaus 2,28 pistettä ja esimieheni tapa antaa palauteta työstäni 2,11 pistettä. Lähin esimieheni ja hänen johtamistapansa kokonaisuutena sai 1,89 pistettä (laski 2,26), kun asteikko oli 1-5. Heikoimman arvosanan sai palkitseminen yrityksessä on oikeudenmukaista (1,64) ja olisin valmis suosittelemaan yritystä työpaikkana muille (1,72).

21.9. Koivisto ilmoitti, että Munkkivuoren jakelu tullaan siirtämään lajittelukeskukseen ja Munkkiniemen jakelu tulee Tilkankadulle sen tilalle. Asia ihmetytti kovasti, koska Pokissa oli ollut suuria vaikeuksia. Suuri osa vakituisista kantajista halusi pois sieltä, koska työilmapiiri oli surkea. Töiden suunnittelu oli epäonnistunut eikä työnjohto nauttinut työntekijäpuolen luottamusta. Vuoden sisällä olivat melkein kaikki vakituiset kantajat vaihtuneet.

23.9. Pikku-Huopalahdessa järjestettiin äänestys tupa –mallista eroamiseksi. Äänin 27 – 2 päätettiin irtisanoa tupasopimus.

 

Syksyn ylityökielto näytti reittien mitoituksen todellisen luonteen. Joka päivä jäi yhä enemmän postia jakamatta ja Pikku-Huopalahden jäämät olivat kuulemma Suomen suurimmat. Asiaa saapui tarkastelemaan Etelä-Suomen aluepäällikkö Kaihilahti, joka uhkasi pikaisen työntutkimuksen alueelle. Työntekijät tulkitsivat uhkauksen lupaukseksi, mutta lupaus jäi lunastamatta. Kun ylityökielto lopulta päättyi, oli posti joissain paikoin jopa viikon myöhässä. Ylityökiellon seurauksena monet alkoivat kieltäytyä ylitöistä muutenkin. Useana päivänä jäi kymmeniä talouksia ilman postia. Varhaisjakelijoita ja extraajia ilmestyi jakamaan ylitöistä kieltäytyjien postia.

Vuoden lopussa tuli hieman valoa tunnelin päähän, kun kuultiin, että palveluesimies Koivisto saa siirron toisiin tehtäviin. Myös Munkkivuoren siirto POKkiin peruttiin.

 

Työnantajan toimien tähden osaston historiikin kirjoittaminen siirtyi myöhempään ajankohtaan.


 

 

TOIMIKUNTA

 

Vuosikokouksen valitsemana osaston puheenjohtajana on toiminut Teemu Sinnemäki. Toimikuntaan vuosikokous valitsi seuraavat varsinaiset jäsenet: Susanna Pehkonen, varapuheenjohtaja; Markku Pehkonen opintosihteeri; Reko Ravela, tasa-arvovastaava; Jukka Vainio, vapaa-aika vastaava; Jukka Laakso, sihteeri sekä varajäseniksi Essi Vainio, taloudenhoitaja ja jäsenrekisterin hoitaja ja Heikki Tolonen nuorisovastaava.

 

VUOSIKOKOUS

 

Osaston vuosikokous pidettiin 6. maaliskuuta ravintola Arthurin kokoustiloissa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Raimo Hytönen ja sihteerinä Jukka Laakso. Paikalla oli 23 osaston jäsentä.

 

 

EDUSTUS- JA LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

 

Helsinki 25 luottamusmiehenä on toiminut Markku Pehkonen, varalla Heikki Tolonen, Helsinki 30 luottamusmiehenä on toiminut Reko Ravela, varalla Teemu Sinnemäki

Työsuojeluasiamiehenä on toiminut toukokuusta Helsinki 25:ssä Raimo Juntunen. Helsinki 30 jakelussa ei työsuojeluasiamiestä ole valittu siirtokiistojen vuoksi.

Reko Ravela on toiminut Helsingin alueen varapääluottamusmiehenä.

Essi Vainio on edustanut osastoa Paun talvipäivillä ja Teemu Sinnemäki puheenjohtajien neuvottelupäivillä.


 

JÄSENISTÖ

 

Osaston jäsenmäärä vuosikokouskauden lopussa oli 110. Jäsenmäärä lisääntynyt tämän kauden aikana kymmenellä henkilöllä. Maksavia jäseniä oli 75 (viime vuonna 66) ja eläkeläisiä 35 (34).

Erkki Hakonen ja Risto Leino ovat kuolleet.


 

MERKKIPÄIVÄT

 

Rosbäck Gösta täytti 85 vuotta, Hyppönen Eero 80, Valtonen Seppo 75, Enström Seppo 70, Jokela Pirjo 60 sekä Oinonen Timo ja Sinnemäki Teemu täyttivät 50 vuotta.


 

VIRKISTYS- JA HARRASTUSTOIMINTA

 

Kevään virkistysmatkaa päätettiin siirtää loppuvuoteen osaston täyttäessä 50 vuotta, mutta työtaistelu-uhan alkaessa todettiin, että matkan aika on myöhemmin.

Kesällä osasto järjesti yleisurheilukilpailun Eläintarhan urheilukentällä.